Záruka Franke 2+1 rok

 
 
 
 

 

 

PODMÍNKY PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY PRO KUCH. DŘEZY zn. FRANKE

Na produkty firmy FRANKE se vztahuje dle § 620 odst. 1 Občanského zákoníku dvouletá záruční doba. Po uplynutí dvouleté doby Vám pro vybrané modely dřezů Franke, označené naším logem "FRANKE 2+1", garantujeme prodloužení záruky o +1 rok. Podmínkou pro prodloužení záruky je dodržení následujících instrukcí společnosti Franke ohledně instalace kuch. dřezů a jejich následné údržby.

1) Produkty firmy FRANKE musí být instalovány pouze odbornou firmou nebo zaškoleným pracovníkem. Při dodržení všech podmínek pro provoz výrobku poskytuje společnost Elektro PRO, s.r.o. prodlouženou záruky o 1 rok , která začíná plynout prvním dnem třetího roku od data zakoupení produktu. Rozhodujícím dokladem pro určení data zakoupení je daňový doklad – faktura, kterou zákazník obdrží od společnosti Elektro PRO, s.r.o. se zbožím případně emailem nejpozději do 2 prac. dnů od doručení zboží. Nadstandardní záruka + 1 rok končí posledním dnem třetího roku od data zakoupení výrobku.

2) Záruka se vztahuje pouze na vady materiálu a výrobní vady způsobené výrobcem, které se projeví v záruční době.

3) Montáž musí být provedena odborným pracovníkem. Při neodborném zacházení, montáži nebo nekvalifikovaném zapojení zařízení propadá nárok na záruku.

4) Výrobek musí být používaný výhradně k účelu, ke kterému byl vyroben. Výrobek musí být řádně ošetřovaný a udržovaný.

5) Nadstandardní záruka se nevztahuje na:

  • závady vzniklé neodbornou montáží a manipulací, neodborným zásahem a špatně provedenou montáží

  • mechanické poškození výrobků

  • poškození povrchu způsobené použitím přípravků pro úklid obsahující kyseliny nebo jiné čisticí a brusné látky

  • závady způsobené vnějšími vlivy (poškození při přepravě, stěhování nebo jiné manipulaci...)

  • závady vzniklé živelnou událostí (povodně, požár...)

  • závady vzniklé používáním výrobku v podmínkách, které neodpovídají běžnému kuchyňskému prostředí a provozu v domácnosti

  • závady vzniklé tvorbou vodního kamene

  • závady vzniklé nedodržením podmínek pro provoz a obsluhu produktu uvedené v přiloženém návodu nebo v informačním materiálu o výrobku

6) Právo na uplatnění záruky vzniká pouze po předložení dokladu o zakoupení výrobku, na které je prodloužení záruky uvedené. Při ztrátě tohoto dokladu právo na uplatnění záruky zaniká.

7) Reklamaci v rámci nadstandardní záruky lze uplatnit pouze na adrese provozovny společnosti Elektro PRO, s.r.o. tj. na adrese Průmyslová 1472/11, 10219 Praha 10 Hostivař, na kterou je nuté reklamované zboží doručit.

8) V případě uznání reklamace je-li závada neodstranitelná případně je její odstránění nerentabilní obdrží zákazník nový výrobek a to stejný popřípadně funkčně i dizajnem podobný z aktuální nabídky DobréElektro.cz. Dojde-li k výměně výrobku za nový, platí na nový výrobek záruka v původním rozsahu tzn. záruka se výměnou výrobku neprodlužuje. Zákazník v rámci prodloužené záruky nemá právo na odstoupení od smlouvy a vrácení peněz.

9) Nárok na uplatnění reklamace a záruční opravy přijímáme pouze písemnou formou tzn. dopisem doručeným na adreseu Elektro PRO, s.r.o., Průmyslová 1472/11, 10219 Praha 10 Hostivař

 

ÚDRŽBA FRAGRANITOVÝCH A TECTONITOVÝCH DŘEZŮ

SPRÁVNÝ POSTUP – jak udržovat:

Základem je časté a pravidelné čištění dřezu. I v případě, že není zevrubné, je pravidelné čištění vhodnější než pouze příležitostné důkladné vyčištění dřezu. Nejlepší údržbou dřezu je časté umývání nádobí. U fragranitového dřezu je možnost použít pro pravidelnou údržbu běžné tekuté prostředky, krémy, pasty i suché prášky.

Dokonalý vzhled vašeho dřezu může být ovlivněn kvalitou vody. V oblastech s tvrdou vodou se na dřezu mohou objevit šedivé nebo jinak zbarvené skvrny. Ty jsou ve skutečnosti jen vrstvou vodních usazenin nebo minerálů, která se běžně objevuje v oblastech s tvrdou vodou. Do tohoto minerálu se potom snadno vsakují látky, které zanechávají skvrny, jako je např. čaj, káva, červené víno, potraviny s vysokou barevnou pigmentací atd., a tím kazí vzhled vašeho dřezu. Proto byste měli dřez umýt a vysušit po každém použití. Pokud usazeniny na vašem dřezu přetrvávají, použijte prostředek na odstranění vodního kamene (ne čističe odpadu). Také můžete vytvořit roztok z jedné části octa a tří částí vody, nanést na dřez a tím uvolnit nános kamene, nebo dřez potírat rozkrojeným citrónem. Usazeninu potom můžete snadněji odstranit pomocí houbičky a prostředku na čištění dřezu.

Pro odstranění každodenních stop po používání dřezu použijte měkkou látku nebo houbičku a prostředek na mytí nádobí. Přetrvávající skvrny odstraníte pomocí houbičky a aktivního čističe. Pro běžnou údržbu doporučujeme čisticí pastu FRANKE – TWISTER.

Pokud jsou skvrny velmi těžko odstranitelné, naplňte dřez roztokem vytvořeným ze 40 dílů vody a 1 dílu bělidla nebo biologického pracího prostředku a nechte působit přes noc. Poté dřez vypusťte a pečlivě vypláchněte. Tento způsob není rozhodně určen pro každodenní čištění dřezu. V případě delšího zanedbání údržby a následného zešednutí, zežloutnutí dna dřezu (usazení vodního kamene), je odstranění vodního kamene dlouhodobější záležitostí.

Váš fragranitový dřez je vyroben z extrémně odolného materiálu. Pokud ale budete posunovat po jeho povrchu kovové hrnce a pánve, mohou zanechat kovové stopy. Ty jsou však pouze na povrchu dřezu a můžete je odstranit krouživými pohyby hrubou stranou houbičky a čisticím prostředkem na dřezy.

Pokuste se vyhnout pádům ostrých předmětů do dřezu, ty mohou naštípnout nebo poškodit povrch.

 

ŠPATNÝ POSTUP – čemu se vyhnout:

Vždy se vyhněte používání kovových čisticích houbiček a drátěnek, protože jejich kovové části ulpívají na povrchu dřezu. Nezanechávejte dlouho na povrchu dřezu ocelové a litinové kuchyňské potřeby. Pokud přesto na povrchu zanechají skvrny, můžete je odstranit pomocí houbičky a čisticího prostředku na dřezy.

Nezanechávejte ve dřezu přes noc plastové podložky do dřezu, vlhké čisticí houbičky a hadříky, protože pod sebou a v sobě zadržují vodu, a tak může dojít ke vzniku vrstvy vodního kamene na povrchu dřezu.

Dbejte na to, aby dřez nepřišel do styku s koncentrovanými bělicími prostředky nebo produkty obsahujícími chlorové účinné látky (odstraňovače nátěrů a prostředky na čištění štětců), s kyselinami (odstraňovač vodního kamene z konvic), s louhem sodným (čističe odpadu např. KRTEK) nebo s čisticími prostředky na trouby a prostředky obsahujícími kysličník uhličitý. Použití těchto prostředků způsobí odbarvení pryskyřice, která spojuje granitové částečky.

Dřez je krátkodobě odolný proti teplotám až do 280 °C a nemělo by dojít k jakémukoli poškození. Přesto ale nedoporučujeme, aby byl dřez používán jako odkládací prostor ke chlazení vařících předmětů. Pro tento účel používejte oddělenou odkládací plochu a podložku. Nevylévejte horký olej do dřezu, mohlo by dojít k narušení povrchu. Horký olej má o mnoho vyšší teplotu než je 280 °C.

 

Nepoužívejte dřez ke krájení potravin.

 

ÚDRŽBA NEREZOVÝCH DŘEZŮ

Nerezová ocel je odolný materiál, který vydrží i značně hrubé zacházení, tvrdé nebo ostré předměty tento materiál však mohou poškrábat. Pokud chcete povrch dřezu udržet bez jakýchkoliv kazů, je třeba při manipulaci s podobnými předměty dbát zvýšené opatrnosti. Při mytí nádobí dojde vždy k poškrábání dřezu. Poškrábání dřezu je důkazem toho, že je výrobek užíván k účelu, ke kterému je určen. Použitím čisticí pasty FRANKE – TWISTER se dají jemné škrábance rozleštit a dřez zůstane lesklý.

 

Běžné čištění nerezového dřezu je jednoduché, pokud se dodržuje následující postup:

Před prvním použitím je nutno dřez řádně vyčistit některou z čisticích past např. FRANKE - TWISTER nebo jinou čisticí pastou na nerez atd. Nedoporučujeme suché čisticí prášky. Dřez je z výroby opatřen ochrannou vrstvou, která bez řádného vyčištění na sebe váže mastnoty a nečistoty. Po použití otřete dřez a odkapávač vlhkým měkkým hadříkem se saponátem a opláchněte čistou vodou. V oblastech s tvrdou vodou můžete pomocí přípravku FRANKE – TWISTER (nebo jiným čisticím krémem, pastou) zabránit tvorbě matného filmu vodních usazenin. Při použití plastových podložek do dřezu je nutno dbát, aby nezůstávaly dlouhodobě položeny na povrchu dřezu, protože se pod nimi udržují nečistoty a vlhkost, která způsobí vznik vodních usazenin. Tvorbě vodních usazenin je možné zamezit vysušením povrchu dřezu po každém použití. Pokud se však tyto usazeniny vytvoří, lze je odstranit pomocí vlhkého měkkého hadříku a přípravku FRANKE – TWISTER (nebo jiným čisticím krémem, pastou), kterýnaneste na povrch a hadříkem vydrhněte celý povrch dřezu. Nepoužívejte hrubou stranu houbiček.

Skvrny na nerezové oceli jsou ve většině případů způsobeny vodními usazeninami na povrchu. Nejedná se o poškození vlastního materiálu. Železné přívodní trubky a použití drátěnek může vést k usazování drobných částic na povrchu dřezu. Přestože nerezová ocel za normálních podmínek nekoroduje, mohou tyto částice způsobit zdání malých hnědých skvrn rzi (tzv. přijatá rez).

Pozor: Některé produkty používané v domácnosti obsahují složky, které napadají povrch nerezové oceli. Jsou to: bělidla, čističe stříbra, potraviny s vysokým obsahem pigmentu, kyseliny.

Opakující se “rezavé“ skvrny: V případě neustále se opakujících rezavých skvrn, především u novostaveb a rekonstruovaných kuchyní, doporučujeme prohlédnout, zda nejsou za perlátorem (sítkem) u dřezové vodovodní baterie usazeniny (kousky cihel, kovové špony, zbytky písku, malty), které způsobují znečištění vody a následný vznik skvrn. Po vyčištění perlátoru dřez vyčistěte některým z výše uvedených čisticích prostředků (nejlépe FRANKE – TWISTER nebo jinou čisticí pastou), opláchněte čistou vodou a utřete dosucha.

 

 

 
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení